WIRELESS VEGAS KASYNO ONLINE - OGÓLNE WARUNKI USŁUG

OGÓLNE WARUNK

Ta strona internetowa Wireless Vegas jest obsługiwana na podstawie licencji Sunseven NV (# 100554), E-Commerce Park, Willemstad, Curacao na podstawie licencji nr 8048 / JAZ wydanej przez Antillephone, autoryzowanej i regulowanej przez rząd Curacao. Usługi zarządzania i zgodności są świadczone przez GamblingTec.com, która jest marką Sunseven NV. Oprogramowanie Wireless Vegas jest dostarczane na podstawie licencji przez firmę Wagergun.

Warunki usługi

Preambuła

Uzyskując dostęp lub tworząc konto w tej witrynie lub za pośrednictwem dowolnej powiązanej witryny partnerskiej, zgadzasz się przestrzegać warunków, warunków i zastrzeżeń zawartych w niniejszym zawiadomieniu. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków, nie korzystaj z tej witryny ani nie wykonuj żadnych działań za jej pośrednictwem. O ile nie określono inaczej, ta witryna nie jest powiązana ani zatwierdzona przez żadną organizację zewnętrzną. Znaki towarowe, znaki usługowe, zarejestrowane znaki towarowe, nazwy produktów i usług oraz nazwy firm lub logo, które pojawiają się na stronie internetowej, są własnością ich odpowiednich właścicieli i są wykorzystywane w związku z usługami lub innymi relacjami.

Niniejsze Warunki świadczenia usług wraz z wszelkimi innymi dodatkowymi zasadami i warunkami, które pojawiają się w witrynie Wireless Vegas (i powiązanych witrynach) lub które odnoszą się konkretnie do i regulują określone wydarzenie, grę, oprogramowanie lub turniej, stanowią prawnie wiążącą umowę między SSNV a Ty jako gracz („Warunki korzystania z usługi”).

 1. Umowa rekrutacyjna

1.1 Poniżej przedstawiono warunki i zastrzeżenia dotyczące porozumienia między Tobą, Graczem (dalej „Gracz”, indywidualnie) i SunSeven N.V. (dalej „SSNV”, indywidualnie) i zwane dalej łącznie „Stronami”.

 1. Korzystanie z usługi

2.1 Cała zawartość strony internetowej Wireless Vegas jest przeznaczona wyłącznie do użytku niekomercyjnego.

2.2 Usługi gier online i powiązane zasoby, w tym między innymi obszary pobierania, funkcje komunikacyjne i informacje o produktach związane z grami (zwane łącznie „Usługami'') świadczonymi przez SSNV za pośrednictwem witryny Wireless Vegas i / lub jej autoryzowanych sublicencjobiorców / podmioty stowarzyszone („Witryny”) podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług.

2.3 Kasyno zezwala na tylko jedno konto na osobę. Jeśli masz już konto w Wireless Vegas, nie możesz otworzyć kolejnego.

 1. Kwalifikowalność

3.1 Korzystając z tej strony internetowej, potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat i jesteś prawnie upoważniony do zawierania i przestrzegania warunków umownych, oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszej Umowie.

3.2 Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie przepisów dotyczących korzystania z gier internetowych w jurysdykcji, w której się znajdujesz, aby upewnić się, że Twoja rejestracja w SSNV jest legalna.

 1. Opis usługi

4.1 Poprzez Wireless Vegas SSNV może zapewnić dostęp do Usług. Usługi, w tym wszelkie aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje i / lub dodanie jakichkolwiek nowych Witryn, podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług i wszelkim umowom licencyjnym, kodeksom postępowania lub opublikowanym zasadom, instrukcjom lub wytycznym dotyczącym określonej Usługi oraz wszelkim powiązane oprogramowanie i materiały (w stosownych przypadkach „Umowa licencyjna”). W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami świadczenia usług a odpowiednią Umową licencyjną dotyczącą określonej Usługi, SSNV (lub jego licencjodawcy) rozstrzygnie konflikt według własnego uznania.

4.2 SSNV zastrzega sobie prawo do modyfikowania Witryn, Usług i Oprogramowania i / lub zmiany wymagań specyfikacji systemu niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

 1. Niedokończone gry

5.1 W przypadku, gdy nie możesz ukończyć wieloetapowej gry przed wylogowaniem się z Witryny lub nie możesz jej ukończyć, musisz ukończyć tę samą grę przy następnym logowaniu do Witryny.

 1. Konto użytkownika, hasło i bezpieczeństwo

6.1 Jeśli którakolwiek z Usług, z których korzystasz, wymaga konta, przed skorzystaniem z Usługi musisz otworzyć konto, wypełniając wymagany proces rejestracji. Obejmuje to dostarczenie SSNV aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji, w tym między innymi adresu e-mail.

6.2 Możesz również zostać poproszony o wybranie hasła i nazwy użytkownika / konta. Twoja nazwa użytkownika / konta musi być unikalna i nie może być wulgarna ani w inny sposób obraźliwa (według własnego uznania SSNV), ani nie powinna naruszać żadnego znaku towarowego ani innych praw własności osób trzecich. Twoja nazwa użytkownika / konta może być używana tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług i / lub obowiązującymi Umowami licencyjnymi.

6.3 Twoje członkostwo lub subskrypcja są dla Ciebie osobiste i nie możesz przenosić ani udostępniać swojej nazwy konta i hasła innym osobom, a także nie możesz w żadnym momencie korzystać z konta innej osoby.

6.4 Ponosisz pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce na swoim koncie. Pozostajesz odpowiedzialny za straty poniesione przez Ciebie lub osobę trzecią na Twoim koncie SSNV.

6.5 Musisz natychmiast powiadomić SSNV o każdym nieautoryzowanym użyciu lub kradzieży Twojego konta lub o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa. Na żądanie zgadzasz się dostarczyć SSNV dowody takiej kradzieży lub nieuprawnionego użycia. SSNV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść w wyniku użycia Twojego hasła lub konta przez inną osobę, za Twoją wiedzą lub bez niej.

6.6 SSNV zastrzega sobie prawo do anulowania konta bez zwrotu kosztów, jeśli dowie się, że ujawniłeś dane swojego konta i hasło osobie trzeciej. 6.7 Aby ułatwić dostęp do Usługi, zostanie Ci zaoferowana funkcja, która pozwoli Twojemu komputerowi „zapamiętać hasło”, a tym samym ominąć ochronę hasłem podczas logowania się do Usług. Ta funkcja umożliwia osobom trzecim korzystanie z Twojego komputera w celu uzyskania dostępu do Twojego konta i nazwy użytkownika. Z tego powodu funkcja „zapamiętaj swoje hasło” nie powinna być używana na współużytkowanych lub publicznych komputerach. Zawsze korzystasz z funkcji „zapamiętaj swoje hasło” na własne ryzyko.

6.8 Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić SSNV przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, szkodami lub stratami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi, dochodzonymi przez jakąkolwiek osobę trzecią w związku z korzystaniem przez niego z Usług lub w wyniku korzystania przez niego z usług lub korzystania przez osobę trzecią uzyskującą dostęp do Usług za pomocą Twoje konto.

6.9 W celu dodatkowego zabezpieczenia konta, każde uzasadnione saldo na koncie, które zostanie uznane za nieaktywne (brak transakcji, środków finansowych lub zakładów, przez okres 13 kolejnych miesięcy) zostanie zablokowane. Konto można przywrócić, kontaktując się z naszym Zespołem Wsparcia Gracza.

 1. Płatność, wygrane, przetwarzanie i zwroty pieniędzy

7.1 Oferujemy szereg opcji płatności i wymywania. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach hazard internetowy może być nielegalny w jurysdykcji, w której się znajdujesz, jeśli tak, nie jesteś upoważniony do korzystania z karty płatniczej w celu zakończenia transakcji, a SSNV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje płatności w takich jurysdykcjach .

7.2 Możesz obstawiać zakłady w Usłudze wyłącznie za pomocą środków znajdujących się na Twoim koncie. Możesz zasilić swoje konto za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub jednego z autoryzowanych dostawców płatności elektronicznych SSNV, a także alternatywnych środków przechowywania wartości.

7.3 Wygrane podlegają procedurom weryfikacji SSNV przed dokonaniem płatności. SSNV może pobierać opłatę za obsługę płatności czekiem lub przelewem bankowym. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie przetworzyć Twojej wypłaty na wybraną przez Ciebie metodę płatności, żądana wypłata zostanie zwrócona na Twoje konto do gry.

7.4 Wygrane są wypłacane co tydzień we wtorek.

7.5 Wygrane są przetwarzane tak szybko, jak to możliwe. W przypadku każdej nagrody zależnej od ubezpieczenia lub płatności od osób trzecich, zostaną one przetworzone po otrzymaniu środków. Generalnie będziemy starać się płacić naszym zwycięzcom w cotygodniowym cyklu rozliczeniowym.

7.6 Zgadzasz się, że SSNV może publikować wygrane według własnego uznania, używając wybranej przez Ciebie nazwy użytkownika i wygranej kwoty.

7.7 Niniejszym gwarantujesz, że wszystkie informacje, które przesyłasz do SSNV są ​​i będą prawdziwe i dokładne (w tym, bez ograniczeń, Twoje informacje rozliczeniowe, takie jak numer karty kredytowej i data ważności) i zgadzasz się zapłacić wszystkie poniesione opłaty, plus wszystkie należne podatki za korzystanie z Usług. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić SSNV, jeśli którakolwiek z podanych przez Ciebie informacji ulegnie zmianie.

7.8 Po zakończeniu wpłaty Twoja karta kredytowa zostanie obciążona w euro. Obowiązkiem Graczy jest sprawdzenie poprawności swojego konta i skontaktowanie się z pomocą techniczną w przypadku wystąpienia rozbieżności. Wszystkie transakcje zostaną uznane za prawidłowe, chyba że wskazano inaczej, aw takim przypadku SSNV dołoży wszelkich starań, aby wprowadzić odpowiednie korekty. Zalecamy, aby Gracz zachował kopię zapisów transakcji oraz zasad i reguł handlowych.

7.9 Gracz jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty związane z odbiorem wygranych.

7.10 Gracz jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty związane z wpłatami przelewem bankowym.

7.11 W pewnych okolicznościach wystawca karty może obciążyć Cię „dodatkowymi opłatami za przetwarzanie karty”. Opłaty te są czasami nazywane „opłatami z tytułu zaliczki gotówkowej”. SSNV nie ma kontroli nad takimi obciążeniami Twojego konta i nie będzie za nie odpowiadać. Jeśli chcesz uniknąć takich opłat, zalecamy skorzystanie z alternatywnej opcji płatności.

7.12 Gracz automatycznie utraci wszystkie wygrane, jeśli otrzyma zwrot depozytu. Przepadek dotyczy wszystkich transakcji Gracza i niezależnie od tego, czy obciążenie zwrotne jest związane ze zwycięską nagrodą, czy nie. Ponadto z Twojego konta zostaną pobrane opłaty za obciążenie zwrotne i kwoty depozytów.

7.13 SSNV zastrzega sobie prawo do anulowania dowolnej transakcji z dowolnego powodu.

7.14 Przetwarzanie kart kredytowych za pośrednictwem naszej tożsamości sprzedawcy SUNSEVEN zapewnia Sunseven Games Limited, Clonmel House, Forster Way, Swords Co. Dublin. Wszystkie inne transakcje, w tym między innymi NETeller, Skrill, Ukash są dostarczane przez Sunseven NV, E-Commerce Park, Willemstad, Curacao.

7.15 Wpłaty z karty kredytowej będą odzwierciedlone na wyciągu bankowym jako płatności dokonane za pośrednictwem wybranego dostawcy usług płatniczych.

7.16 Oferujemy podstawowy poziom ochrony przechowywanych u nas środków klientów. Fundusze te są przechowywane na „koncie klienta” i są oddzielone od wszelkich innych rachunków firmowych, ale w przypadku niewypłacalności stanowiłyby część aktywów przedsiębiorstwa.

7.17 Zwroty środków z sald kont są przetwarzane tak szybko, jak to możliwe i mogą być ograniczone przez wybraną metodę.

7.18 Anulowanie lub zwroty za zakupioną walutę są rozpatrywane indywidualnie.

7.19 Jeśli hazard internetowy jest nielegalny w jurysdykcji, w której się znajdujesz; nie jesteś upoważniony do korzystania z karty kredytowej w celu realizacji transakcji.

 1. Nagrody i premie promocyjne

8.1 SSNV może, według własnego uznania, ograniczyć uprawnienia klientów do udziału w promocjach z dowolnego powodu bez powiadomienia użytkowników końcowych. Żadna korespondencja nie będzie prowadzona. Decyzja SSNV będzie uważana za ostateczną w przypadku sporu.

8.2 SSNV zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmieniania, przerywania lub kończenia promocji w dowolnym momencie z dowolnego powodu bez powiadomienia użytkowników końcowych, podejmując uzasadnione starania w celu dostarczenia takiego powiadomienia z wyprzedzeniem.

8.3 Czasami może zostać przyznana premia uznaniowa. Po zaksięgowaniu takiego bonusu na koncie bonusowym w kasynie, będzie on podlegał 25-krotnemu rozegraniu, zanim będzie można go wypłacić.

 1. Licencja na oprogramowanie

9.1 Prawa autorskie do dowolnego oprogramowania związanego z Usługami, które jest dostępne do pobrania ze Stron („Oprogramowanie”), należą do SSNV i / lub jego licencjodawców. Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom odpowiedniej Umowy licencyjnej. Użytkownik nie może instalować ani używać żadnego oprogramowania, jeśli nie zgadza się z odpowiednimi warunkami Umowy licencyjnej. W przypadku jakichkolwiek niespójności między odpowiednią Umową licencyjną a niniejszymi Warunkami świadczenia usług, SSNV określi, które warunki będą miały zastosowanie lub będą miały pierwszeństwo według własnego uznania.

9.2 Oprogramowanie jest udostępniane do pobrania wyłącznie do użytku przez użytkowników zgodnie z Umową licencyjną i niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Użytkownikom wyraźnie zabrania się reprodukcji lub redystrybucji Oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zgodne z Umową Licencyjną. SSNV i jej licencjodawcy zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko każdemu użytkownikowi, który naruszył jakąkolwiek Umowę licencyjną.

9.3 Kopiowanie lub powielanie Oprogramowania jest wyraźnie zabronione, chyba że takie powielanie lub redystrybucja jest wyraźnie dozwolona w odpowiedniej Umowie licencyjnej.

9.4 Z zastrzeżeniem wszelkich wyraźnych gwarancji w odpowiedniej Umowie licencyjnej, SSNV niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków w odniesieniu do Oprogramowania, w tym wszelkich gwarancji i warunków zbywalności, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, przydatności do określonego celu, tytułu, naruszenie i wynikające z obrotu lub korzystania z handlu.

 1. Treści użytkownika

10.1 Przedstawiciele SSNV mogą monitorować Twoją komunikację na Stronach. SSNV nie monitoruje wszystkich treści stron trzecich na Stronach. SSNV nie popiera, nie zatwierdza ani nie sprawdza wstępnej zawartości stron trzecich w Witrynach. SSNV nie zakłada jakakolwiek odpowiedzialność za treści stron trzecich na Stronach i SSNV wyraźnie wyklucza, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, odpowiedzialność za treści stron trzecich na Stronach.

10.2 SSNV ma prawo, ale nie ma obowiązku, według własnego uznania, edytować, odmawiać publikowania lub usuwać treści stron trzecich na Stronach.

10.3 W odniesieniu do jakichkolwiek materiałów, w jakimkolwiek formacie lub na jakimkolwiek nośniku, które publikujesz lub w inny sposób dostarczasz do Witryny („Zgłoszenie”), niniejszym udzielasz SSNV niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od opłat, wieczystej i nieodwołalnej licencji na użytkowanie, kopiować, rozpowszechniać, transmitować, wyświetlać publicznie, publicznie wykonywać, reprodukować, edytować, modyfikować, tłumaczyć i przeformatowywać Przesłane materiały. Wyraźnie potwierdzasz, że SSNV nie zapłaci Ci za Twoje Zgłoszenie. SSNV może w dowolnym momencie usunąć Twoje Zgłoszenie z Witryny. W przypadku każdego Przedłożenia oświadczasz, że masz wszystkie prawa niezbędne do udzielenia licencji zawartej w niniejszym paragrafie.

 1. Ograniczenia i warunki użytkowania

11.1 Warunkiem korzystania z Usług jest zakaz korzystania z Usług w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez warunki i informacje zawarte w niniejszych Warunkach świadczenia usług lub w dowolnej odpowiedniej Umowie licencyjnej. Nie możesz korzystać z Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić jakikolwiek serwer SSNV lub sieć (y) połączone z jakimkolwiek takim serwerem, lub przeszkadzać innym stronom w korzystaniu z jakichkolwiek Usług. Nie możesz próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek Usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do dowolnego serwera SSNV lub do którejkolwiek z Usług poprzez hakowanie, wyszukiwanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik nie może uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji w jakikolwiek sposób, który nie został celowo udostępniony za pośrednictwem Usług. Użytkownik nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować żadnego Oprogramowania, w tym żadnego zastrzeżonego protokołu komunikacyjnego używanego przez takie Oprogramowanie.

 1. Zamknięcie konta

12.1 SSNV ma prawo do zakończenia świadczenia usług lub zawieszenia konta, jeśli uzna, że ​​naruszasz niniejsze Warunki świadczenia usług.

12.2 Masz prawo anulować swoje konto lub określoną subskrypcję w dowolnym momencie. Rozumiesz i zgadzasz się, że z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych przez prawo, anulowanie konta lub określonej subskrypcji jest Twoim jedynym prawem i środkiem zaradczym w odniesieniu do wszelkich sporów z SSNV lub jej licencjodawcami.

12.3 Użytkownik może anulować swoje konto lub określoną subskrypcję Usługi, postępując zgodnie z procedurami udostępnionymi w ramach odpowiedniej Usługi. SSNV zastrzega sobie prawo do pobierania opłat, dopłat lub kosztów poniesionych przed anulowaniem konta lub określonej subskrypcji. W przypadku, gdy Twoje konto lub określona subskrypcja zostanie rozwiązana, zawieszona lub anulowana, żaden zwrot pieniędzy nie zostanie przyznany, żadne inne kredyty (np. Punkty lub tokeny) nie zostaną przelane na Ciebie ani zamienione na gotówkę lub inną formę zwrotu kosztów, a Ty nie masz już dostępu do swojego konta ani niczego z nim związanego (na przykład punktów lub tokenów). Jeśli Twoje konto to rozwiązane lub zawieszone przez SSNV, SSNV ma prawo do usunięcia lub zawieszenia któregokolwiek z Twoich pozostałych kont.

 1. Linki do witryn osób trzecich

13.1 Witryny mogą zawierać reklamy i materiały sponsorowane oraz inne materiały pochodzące od stron trzecich, na które SSNV nie ma wpływu. Te strony trzecie są odpowiedzialne za zapewnienie, że materiały przesłane do umieszczenia w Witrynie są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami. SSNV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub niedokładności w materiałach osób trzecich, ani też Firma nie popiera żadnych osób trzecich, których materiały pojawiają się na Stronie.

13.2 Witryna może zawierać łącza do innych Witryn, które są również poza kontrolą SSNV i nie są objęte niniejszymi Warunkami świadczenia usług. SSNV nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich ani działania lub zaniechania ich właścicieli, ani za treść reklam stron trzecich i sponsorowanie na tych Witrynach. SSNV nie popiera żadnych Witryn osób trzecich, które zawierają linki z Witryny. Jeśli uzyskujesz dostęp do tych Witryn osób trzecich, robisz to całkowicie na własne ryzyko.

13.3 Za wszelkie opłaty lub zobowiązania, które ponosisz w kontaktach ze stronami trzecimi, odpowiadasz wyłącznie za Ciebie.

 1. Wyłączenie gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności

14.1 Korzystanie z Witryn, Usług i Oprogramowania oraz Internetu odbywa się na wyłączne ryzyko. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku jakiegokolwiek sporu z SSNV jest zaprzestanie korzystania z Usługi i anulowanie konta (a).

14.2 Witryny, Usługi i Oprogramowanie oraz wszelkie inne Usługi i produkty stron trzecich są świadczone na zasadzie „tak jak są” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, chyba że takie gwarancje są prawnie niezdolne do wykluczenia. SSNV świadczy Usługi na zasadach uzasadnionych ekonomicznie i nie gwarantuje, że będziesz w stanie uzyskać dostęp do Usług lub korzystać z nich w wybranym przez siebie czasie lub w wybranych przez siebie miejscach, ani że SSNV będzie miało odpowiednią zdolność do świadczenia Usług jako całości lub w jakimkolwiek określonym miejscu powierzchnia.

14.3 SSNV nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, zaniedbania lub w inny sposób za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z Usług lub Witryny przez użytkownika lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z Usług lub Witryny, bez względu na to, czy są one bezpośrednie czy pośrednie, w tym między innymi za utratę biznes, utrata zysków, przerwanie działalności, utrata informacji biznesowych lub jakiekolwiek inne straty pieniężne lub wynikowe (nawet jeśli zostaliśmy poinformowani przez Ciebie o możliwości takiej straty lub szkody).

14.4 Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe, w takich jurysdykcjach odpowiedzialność SSNV jest ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Żadne z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub zaniedbania naszych pracowników lub przedstawicieli.

 1. Ogólne

15.1 Niniejsze Warunki świadczenia usług podlegają prawu Curacao. Niniejszym nieodwołalnie zgadzasz się na poddanie się jurysdykcji sądów Curacao.

15.2 Zgadzasz się, że między Tobą a SSNV (lub jego licencjodawcami) nie istnieje żadna umowa typu joint venture, partnerstwo, stosunek pracy lub agencja wynikająca z niniejszej umowy lub korzystania z Witryny, Usług i / lub Oprogramowania.

15.3 Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały sporządzone i są dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług zostaną przetłumaczone na inny język, wersja angielska będzie nadrzędna.

15.4 SSNV może dokonać cesji niniejszej umowy w całości lub w części w dowolnym momencie. Niniejszym zgadzasz się, że licencjodawcy SSNV są ​​beneficjentami będącymi stronami trzecimi w ramach niniejszej umowy.

15.5 Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi z wykluczeniami gwarancji i ograniczeniami odpowiedzialności określonymi powyżej, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne, wykonalne postanowienie, które jest najbardziej zgodne z intencją pierwotnego postanowienia i pozostałej części niniejszej Umowy, pozostanie w mocy.

15.6 Niniejsza umowa, w tym dokumenty wyraźnie włączone przez odniesienie, stanowi całość umowy między Tobą a SSNV w odniesieniu do Usług.

15.7 Brak wyegzekwowania przez SSNV w dowolnym momencie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług lub powiązanych Umów licencyjnych w żaden sposób nie będzie interpretowany jako obecne lub przyszłe zrzeczenie się takich postanowień, ani w żaden sposób nie wpływa na prawo którejkolwiek ze stron do egzekwowania każde następne takie postanowienie.

15.8 Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej umowy, żadne niewykonanie zobowiązania, opóźnienie lub niewykonanie zobowiązania ze strony SSNV nie będzie uważane za naruszenie niniejszej umowy, jeśli okaże się, że takie uchybienie, opóźnienie lub niewykonanie zobowiązania jest spowodowane przyczynami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą SSNV.

15.9 W przypadku awarii systemu Kasyna wszystkie zakłady są nieważne. Wszystkie gry są rozgrywane zgodnie ze standardowymi zasadami i warunkami Kasyna, a łącząc się z Kasynem, zgadzasz się z warunkami wymienionymi w plikach pomocy oprogramowania Kasyna lub interfejsach internetowych.

15.10 Każda ze Stron wyraźnie zobowiązuje się, zgadza się i potwierdza, że ​​jest odpowiedzialna za zapłatę własnych podatków od wszystkich powiązanych dochodów uzyskanych z wygranych i zakładów. Ponadto Strony przyjmują do wiadomości i uzgadniają, że są zobowiązane do indywidualnego składania wszystkich formularzy podatkowych do odpowiednich organów podatkowych.

 1. Polityka prywatności

Zapoznaj się z Polityką prywatności SSNV dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Polityka prywatności SSNV stanowi część niniejszych Warunków świadczenia usług.

 1. Boty / sztuczna inteligencja

17.1 Zapoznaj się z Polityką prywatności SSNV dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Polityka prywatności SSNV stanowi część niniejszych Warunków świadczenia usług.

 1. Jedno konto na gracza

18.1 Gracze mogą otworzyć tylko jedno konto w SSNV.

18.2 Gracze nie mogą próbować obchodzić żadnych ograniczeń, które uniemożliwiają tworzenie i / lub używanie wielu kont.

 1. Dzielenie się kontem

19.1 Gracze nie mogą udostępniać swojego konta żadnej innej osobie ani udostępniać informacji o koncie (hasło itp.). Gracze nie mogą zezwalać żadnej innej osobie na używanie swojego konta ani korzystać z żadnego konta innego niż ich własne.

 1. „Hodowla złota''

20.1 Gracze muszą grać wyłącznie we własnym imieniu, w swoim najlepszym interesie.

20.2 SSNV zabrania gry w imieniu pracodawcy lub jakiejkolwiek formy zespołu / spółdzielni.

 1. „Wędkarstwo”

21.1 Stocznia Szczecińska zabrania czynności mających na celu zapewnienie zawodnikowi nieuczciwej przewagi, nawet jeśli taka gra jest dozwolona w ramach ścisłej interpretacji przepisów lub luki w nich. Zabrania się wszelkich gier uważanych za konwencjonalnie nieetyczne lub nieuczciwe.

 1. Problemowi hazardziści

22.1 Osobom mającym problem z hazardem nie wolno otwierać konta na stronach internetowych SSNV ani grać na nich.

22.2 Jeśli gracz odkryje, że ma problem z hazardem, powinien poinformować SSNV i natychmiast przerwać grę.

 1. Konta zablokowane / zamknięte

23.1 SSNV może, według własnego uznania, zablokować i / lub trwale zamknąć konto gracza i bez wcześniejszego powiadomienia.

 1. Fundusze gracza

24.1 W przypadku stwierdzenia, że gracz narusza zasady kasyna lub Regulamin SSNV, zastrzegamy sobie prawo do przejęcia wszystkich środków na koncie gracza (i cofnięcia wszelkich oczekujących wypłat).

 1. Complaints and Disputes

Dążymy do zapewnienia wysokiego standardu usług naszym graczom, a nasza Wewnętrzna Procedura Skarg jest zaprojektowana tak, aby szybko i łatwo rozwiązywać problemy i trudności.

W przypadku skargi lub sporu skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego działu pomocy technicznej:

https://support.gamblingtec.com

We wszystkich przypadkach, w których sprawę można załatwić niezwłocznie, potwierdzimy z Państwem działania, które zamierzamy podjąć w celu rozwiązania sprawy.

W przypadku, gdy nie będziemy w stanie tam rozwiązać problemu, niezwłocznie uznamy Twoją skargę i doradzimy, jakie kroki podejmiemy w celu rozwiązania sprawy. Kroki te zwykle obejmują skierowanie sprawy do wyższego organu w naszym Zespole Zarządzającym, a naszym celem jest rozpatrzenie Twojej skargi w ciągu siedmiu dni, informując Cię o postępach, tak jak my.

W tych rzadkich przypadkach, gdy nie możemy rozpatrzyć Twojej skargi, ku naszej wzajemnej satysfakcji, szczegóły Twojej skargi zostaną rozpatrzone przez odpowiedniego członka naszego Zespołu Zarządzającego wyższego szczebla. Jeśli w tym momencie skarga nie zostanie rozwiązana, skontaktujemy się z Tobą, potwierdzając, że jest to nasza ostateczna odpowiedź i koniec naszej Wewnętrznej procedury reklamacyjnej. Na tym etapie możesz następnie skierować skargę do zewnętrznej usługi rozstrzygania sporów.

MATERIAŁ

MATERIAŁY NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. SSNV I JEJ NIEZALEŻNI AGENCI HANDLOWI NIE GWARANTUJĄ ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z TREŚCI LUB INNYCH MATERIAŁÓW NA TEJ STRONIE W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB INNYCH. W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, SSNV I JEJ NIEZALEŻNYCH PRZEDSTAWICIELI SPRZEDAŻY, WYŁĄCZAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I NIEPODLEGŁAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI HANDLOWEJ. SSNV NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI ŻADNYCH INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ STRONIE. SSNV NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W MATERIAŁACH DOSTĘPNYCH NA TEJ STRONIE BĘDĄ NIEPRZERWANE I WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ANI ŻE MATERIAŁY, TEJ STRONIE LUB SERWER, KTÓRE UDOSTĘPNIAJĄ JE WRAŻLIWE LUB INNE SĄ WRAŻLIWE. SKŁADNIKI. TY, GRACZ (A NIE SSNV) PONOSISZ CAŁY KOSZT WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH SERWISÓW, NAPRAW I KOREKCJI KOMPUTERÓW LUB ELEMENTÓW. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO NIEPOKOJENIA LUB ZANIEDBANIA, SSNV ANI JEGO NIEZALEŻNI SPRZEDAWCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZCZEGÓLNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB STRONA LUB JAKIEKOLWIEK POBRANE MATERIAŁY, NAWET JEŚLI SSNV LUB JEJ NIEZALEŻNY AGENT SPRZEDAŻY LUB PRACOWNICY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SSNV I JEJ NIEZALEŻNEGO AGENTA SPRZEDAŻY WOBEC CIEBIE ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁAŃ (KONTRAKTOWY, KAPITAŁOWY LUB INNY) PRZEKROCZY KWOTĘ OPŁACONEGO BILETU / ZAKŁADU. . OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W RÓŻNYCH JURYSDYKCJACH MOŻE WYKLUCZAĆ WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB NIEKTÓRYCH POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEDNAK W NAJSZERSZYM PRAWNIE MOŻLIWYM I MOŻLIWYM UŻYTKOWNIKU MOŻE ZASTOSOWAĆ SIĘ DO WSZELKICH POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI. ZAAKCEPTUJ JAKO I W PEŁNI UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE SZKODY, KTÓRE MOŻESZ DOKONAĆ, JAKO JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY, ZWROT ZAKŁADU ZŁOŻONEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA I ODEBRANEGO PRZEZ SSNV.

CAŁOŚĆ UMOWY

Warunki zawarte w niniejszym Regulaminie wraz z wszelkimi dokumentami lub witrynami internetowymi, o których mowa w niniejszym dokumencie, zawierają całą Umowę między Stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne. Nie ustne wyjaśnienie informacji przez jakąkolwiek osobę lub Stronę zmienia interpretację Warunków. Zgadzając się z Regulaminem, potwierdzasz, że nie polegasz na żadnych oświadczeniach innych niż te zawarte w niniejszym dokumencie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że całkowity limit odpowiedzialności po stronie SSNV, niezależnie od przyczyny działania, jest wyraźnie ograniczony do zwrotu zakładu postawionego i odebranego przez SSNV

yandex money
webmoney
beeline
megafon
mts
tele2
qiwi
visa
mastercard
privat